Sök tillstånd för allmän sammankomst

Hur hittar du fler människor windows

Akademiskt lärarskap Så distansundervisar du i Zoom I en situation då allt fler av oss behöver hålla sig hemma behöver vi hitta andra sätt att mötas i undervisningen. Tips och råd till universitetslärare om vad som kan vara bra tänka på och göra vid distansundervisning i e-mötestjänsten Zoom. Zoom är den e-mötestjänst som Stockholms universitet har upphandlat. Det finns en Zoom-funktion i Athena. Det går också att lägga in en länk från en inspelad Zoom-aktivitet i Athena i efterhand. Centrum för universitetslärarutbildning tipsar om hur du kommer igång och vad som är bra att tänka på när du undervisar i Zoom. Du kan också använda Zoom för att spela in en presentation. Du startar då ett möte med enbart dig som deltagaredelar dina presentationsbilder i mötet, trycker på spela-in-knappen och sätter igång och pratar och visar dina bilder.

Konsulthjälp med fokus på pedagogiska processer ─ så utvecklar du din undervisning online

Lyssna Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till bas för stor smittspridning. För evenemang såsom omfattas av ordningslagen finns särskilda deltagargränser beroende på var och hur evenemanget genomförs. Oavsett om det finns ett deltagargräns eller inte kan Folkhälsomyndighetens arbetsredskap för riskbedömningar användas av arrangören. Underliggande innehåll: Checklista för evenemang och serveringsställen Rekommendation om riskbedömning För evenemang samt sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare tillsammans andra för samhället kritiska funktioner borde särskild försiktighet iakttas. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen se tabell 1 och tabell 2.

Frågor och svar - FAQ

Utbild­ningar Bemötande och delaktighet Personer med funktionsnedsättning har rätt att helt och hållet vara delaktiga i samhället. Förhållningssätt samt bemötande har här en avgörande betydelse. Med rätt förutsättningar ska även folk med stora funktionsnedsättningar kunna påverka sin situation. Ett gott bemötande är ett förutsättning för delaktighet och självbestämmande förut personer med funktionsnedsättning. Rätten till alkoholpåverkad delaktighet är central i kontakten tillsammans personer som har funktionsnedsättningar. Socialtjänstens bemötande ska präglas av respekt, ödmjukhet samt empati. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att alstra en förtroendefull relation. Med ett individuellt utformat stöd ska även personer tillsammans stora funktionsnedsättningar kunna påverka planering bruten sina insatser.

Exempel på sammankomster som kräver tillstånd

Exponera mindre Vad är en klinisk granskning och varför utförs den? Kliniska plugg görs för att undersöka en ansamling individer med en viss sjukdom, försöka effekt och säkerhet hos nya medicin, diagnostiska tester, produkter eller behandlingar. Före studier på människor påbörjas har tester redan gjorts på flera olika fason i laboratorieförsök och i djurstudier. Kliniska studier är nödvändiga för att besvara på frågor om till exempel effekter och biverkningar. Dessutom är de ett förutsättning för att nya läkemedel, medicintekniska produkter eller behandlingar ska godkännas, samt för att dessa ska kunna anträda användas inom vården. Studietyper På webbplatsen delas kliniska studier in i två undergrupper: interventionsstudier och observationsstudier. Interventionsstudier kallas ibland för kliniska prövningar eller experimentella studier. En interventionsstudie är en besiktning för att studera effekten av mot exempel ett läkemedel, en medicinteknisk alster, en diet eller en behandlingsmetod gällande friska eller sjuka människor. Observationsstudier kallas ibland icke-interventionsstudier eller icke-experimentella studier.

Can Armenia go to War against Azerbaijan?

Schemalägga ett möte

Tänk på att få med följande inom din ansökan: Adress för sammankomsten. Kartskiss eller karta. Om du vill placera upp ett bord, tält eller övrigt ska det finnas med på skissen eller kartan med placering och mått.Leave a comment

Your email address will not be published.