Kvinnor över 80 år har högre dödlighet i tidig bröstcancer

Inte träffa kvinnor ålder sovrum

Kvinnor över 80 år har högre dödlighet i tidiga stadier av bröstcancer men får mindre kraftfull behandling även om de för övrigt är tämligen friska. Dessa slutsatser publiceras i Journal of Clinical Oncology. Andelen kvinnor över 80 år är det snabbast växande segmentet av USA:s befolkning. Forskning om behandling av bröstcancer brukar dock sällan utvärdera effekten hos de äldsta kvinnorna, och behovet av ökad kunskap är stort. Det visade sig att tumörgradering och hormonreceptorstatus inte skilde sig mellan grupperna. Risken för att dö i bröstcancer ökade dock med hög­re ålder. Behandling med enbart kir­urgi var vanligare efter 80 års ålder, medan tilläggsbehandling med strålning oftare förekom i yngre åldrar. Hos yngre kvinnor utan komorbiditet behandlades endast 6 procent konservativt, dvs med enbart bröstbevarande kir­urgi eller ingen kirurgi. Motsvarande siffra för äldre kvinnor utan komorbiditet var 26 procent.

Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott

Kvinnojouren i Jakobstad heter numera Frida samt finns på ny adress, men behovet av stöd och hjälp har ej försvunnit. Våldet drabbar inte någon egen typ, det har ingen betydelse försåvitt du är arbetslös eller har en toppjobb, säger verksamhetsledare Sara Mikander. Det känns mera som att komma bo till en god vän än att besöka en kvinnojour. Golven knarrar samt det finns både vedspis och kakelugnar i Kvinnojourens nya utrymmen på Rådhusgatan i Jakobstad.Leave a comment

Your email address will not be published.