16 introverta tips – till den extroverta chefen

Möte intressanta människor universitetsmöte

Med hjälp av ett svenskutvecklat formulär kan du snabbt grovtesta din nivå av social fobi. Alltså ett social fobi test online. Självscreening för social fobi. Ange för varje situation hur obehaglig du tycker att den är. När du svarat på de 14 frågorna ger webbsidan dig en summapoäng och en tolkning av den. Notera att detta bara ger en grov indikation, inte någon säker diagnostisering.

Två metoder

Alexander Tilly mötte ofta aggressiva människor när han arbetade som dörrvakt i Stockholms innerstad. När han senare i livet utbildade sig till psykolog insåg han hur mycket hans eget beteende hade påverkat konflikterna. Ta del av hans metoder för att bemöta hotfulla folk. Alexander Tilly, legitimerad psykolog, menar att det finns två huvudkategorier av aggressivitet. Den första kategorin som är kanske vanlig, emotionell aggressivitet, rör känslomässigt upprörda personer. Det kan handla om folk i en desperat situation som inneha förlorat eller riskerar att förlora mot exempel pengar eller vårdnaden om en barn. Det kan också vara folk som känner sig kränkta, har negativa förväntningar på myndigheter eller upplever att de inte bemöts med respekt. Inom vissa fall kan det även agera om personer med funktionsnedsättningar, som kan ha svårt med det sociala samspelet med andra människor. Den andra kategorin är instrumentell aggressivitet.

Att inleda ett samtal med en person du inte känner väl

Mirakel min resa i Kenya hade mig möten på hela skalan. Det fick mig att fundera på vad en möte egentligen förpliktigar till. Vad inneha man för ansvar gentemot människor hane möter? Det mest flyktiga mötet — och med möte menar jag ett sammanstöt där något händer mellan dom sammanstötande — var det med ett kenyan utanför varuhuset Nakumatt i Eldorets centrum. Eldoret har ungefär   befolkning och dess centrum är rätt oreda.

Inläggsnavigering

Bäste chef, jag tror och hoppas ditt yrkesval grundats på ett intresse förut människor. Ordet introvert är du antagligen redan bekant med. Det senaste året har media bombarderat oss med artiklar om detta nygamla ord vilket främst myntades Trots intresset är det flertal relevanta saker som inte varit uppe. Jag vill lyfta det jag anser mediabruset missat -att bemöta introverta anställda. Jag upplever att ledarskapsteorier är skrivna enligt premissen extroverta leder extroverta samt   att flera av dessa teorier är direkt skadliga för motivation samt hälsa hos introverta medarbetare.

Sammanfattningsvis innebär poängen:

Han började kråma sig samt poserade framför spegeln samt beundrade sig allena. Han skakade gällande stjärt samt gjorde löjliga rörelser förut att erhålla jag att asgarva samt försenad tittade han sig inom spegeln samt. Sa att han tittade förbättring ut ännu mig. i intervjun berättar hon hurdan dom träffades etta gången gällande den trendiga nattklubben Sugar Buddha inom Manchester. Romansen ska hava pågått mot samt av därjämte postumt att han träffade sin gällande tjej. Blott inom april inom år skall hon hava tillbringat sju nätter inom hans bo inom Cheshire. Vi kan antagligen blott anföra att han tog aptitlig epok gällande sig.Leave a comment

Your email address will not be published.