EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Letar du efter scen

MittEuropa » Män måste ta sitt ansvar Våld mot kvinnor behandlas i alldeles för stor utsträckning som en kvinnoangelägenhet. Men det är män som utsätter kvinnor för våld och hot om våld. Prostitution är i sin tur beroende av mäns efterfrågan. Våldet mot kvinnor måste börja ses som ett mansproblem. EU-parlamentet har startat en omfattande kampanj mot våld mot kvinnor. Det är ett viktigt arbete och det glädjer mig att EU-parlamentet tar det på allvar. Kvinnor över hela världen utsätts för våld och hot om våld. Från män.

Tipsa Europaportalen

Kuf 1. Sammanfattning Prostitutionen bör inte helleri fortsättningen vara kriminaliserad men de hanar som köper sexuella tjänster av narkotikaberoende kvinnor bör straffas. Det är en par av de slutsatser som utredaren kommer fram till i sitt övervägande. Prostitutionen har debatterats intensivt i Sverige under senare år. Ofta har emedan debatten varit känslomässigt laddad och kännetecknats av brist på sakligt underlag. Fixa påståenden och överdrifter har upphöjts mot sanningar. Det har därför varit viktig att i enlighet med direktiven erhålla till stånd en ingående kartläggning bruten problemets orsaker, omfattning och lokala utbred- ning. Självfallet har det inte varit någon lätt uppgift att kartlägga den i viss mån dolda företeelse såsom prostitutionen och de inblandade personerna består.

Missa inget

Erfarenhet, självreflektion och organisation kan underlätta förut ett gott interkulturellt bemötande. Respektfullt bemötande försvåras av människors behov att gradera och dela in individer i vi respektive dem. Ett gott bemötande kan stärka patienters självkänsla och egenmakt. Upplevelsen av ett gott bemötande är angelägen för att patienter och närstående skall kunna känna tillit och förtroende samt för att skapa en välfungerande arbetsallians. I denna artikel diskuterar vi bra bemötande i ett transkulturellt psykiatriskt vårdsammanhang och har ett särskilt fokus gällande mötet med den utsatta patienten.Leave a comment

Your email address will not be published.