Samernas nationaldag 6/2

Möt kvinnorna i onlinepersonalsamtal

När isen börjar smälta går det fort. På två-tretusen år blir Fennoskandia isfritt. De var jägare och samlare. Arkeologer har hittat tusentals boplatser längs ishavskusten. Dessa benämns ofta för komsa-kulturen. Kr Efter inlandsisens avsmältning befolkades det område vi idag kallar Sápmi, dvs norra Skandinavien, Finland och Kolahalvön. Små grupper av ett jägar- och samlarfolk koloniserade landet från olika håll. Den är daterad till f Kr. Här vid havsstranden högg människor in bilder och gjorde målningar.

Idag firar vi samernas nationaldag

Idag firar vi samernas nationaldag Publicerad Fack Invånare, Kommun och politik, Mångfald Den samiska flaggan är gemensam för alltsammans Sápmi Idag firar vi samernas nationaldag Lyssna på sida Den 6:e februari är det samernas gemensamma nationaldag. Det är en samisk flaggdag och idag flaggar vi både med den samiska och den svenska flaggan utanför stadshuset i Piteå. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, ett stor del kvinnor. En av initiativtagarna till mötet var Elsa Laula Renberg Hon var född i Tärnaby samt dotter till en renskötare. Hon hade själv erfarenheter av landtvister när hennes familj förlorade sitt skatteland i anknytning med att fadern dog. Hon varenda bekymrad över segregationspolitiken som den svenska staten bedrev.

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Dom samiska flaggorna vajar. Foto: Sametinget. Samernas nationaldag Samernas nationaldag är gemensam förut alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Möt kvinnorna i Trondheim fruaffär

12.000 stadium-project.eu more

Biskopsvigningen i Nidarosdomen var den första katolska där på nära år. En biskopsvigning är i sig ingen ovanlighet skada det här var första gången gällande nästan år — sedan — såsom en katolsk biskop vigdes i Nidarosdomen. Norrmannen Erik Varden är efter biskopsvigningen inom Trondheim ledare för Erik Varden har levt som munk vid ett katolskt kloster i England i 20 år samt där hade han räknat med att förbli, men i fjol blev han utnämnd till biskop av påve Franciskus. P4 Jämtland.

Nära torrent

Beteende Begagnad nyttig förstånd. Vi rekommenderar att ni följer detta direktion. Bidra aldrig ut ditt fullständiga benämning, adress, e-brev, flyttbar alternativt kontonummer inom din image skrift alternativt inom dialog tillsammans andra. Bli medlem genast Arrangemang. Inom Uddevalla, Västra Götalands län, i pjäs, föreställning, konserter, idrott samt avsevärt mer.Leave a comment

Your email address will not be published.