Våld och misshandel

Bilder av ensamstående killar Sverige datehookup

Foto: TT Män mer ensamma än kvinnor — men pratar inte om det Uppdaterad Publicerad 30 mars Män saknar i större utsträckning än kvinnor många nära vänner. Faktum är att enligt undersökningar kan till och med var femte medelålders man sakna en nära vän. Det blir vanligare med stigande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna, skriver Statistiska centralbyrån i sin rapport om ensamhet från

Fakta: Ensamhet i Sverige

Aktie som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, alldenstund undersökningen då genomfördes med en annan metod.

Allt fler på sekundär marknad

Värst drabbade är utlandsfödda ensamstående mödrar. När de inte fångas upp av dom mätsystem vi har idag, har samhället en oförmåga att se och bekänna deras situation, visar forskning från Malmö universitet. När Tove Samzelius, doktorand inom Socialt arbete vid Malmö universitet, började arbeta för Rädda barnen lade hon märke till stora skillnader i chansning för fattigdom mellan familjer med ett förälder och familjer med två svenskfödda föräldrar. Genom att lyssna på dom drabbade kan vi få en annan förståelse för deras verklighet och vad som gör att människor har besvärligt att ta sig ur en naken situation i det svenska systemet, anser Tove Samzelius. Starkt individfokus Under dom senaste 20 åren har en tendens i hela västvärlden varit att all ska in på marknaden.Leave a comment

Your email address will not be published.