Och alla de andra

Ensamstående kvinnor bisexuella kön kontakt spray

Sedan har kvinnliga samkönade par tillgång till assisterad befruktning i svensk sjukvård 1,8,9. I dessa familjer delar båda kvinnorna det juridiska föräldraskapet och kan därför ha gemensam vårdnad om barnet. Barn som tillkommer genom fertilitetsbehandling med donerade könsceller i svensk sjukvård har då de uppnått mogen ålder alltid möjlighet att eftersöka donatorns identitet. Par väljer ofta svensk sjukvård för att kliniken ligger nära,  behandlingen bekostas av högkostnadsskyddet och svensk sjukvård känns trygg för många.

Familjer med två pappor

Den ganska idylliska bilden av Halland omfattar inte alla. I vissa fall vet vi att dessa grupper är något mindre i Halland än i riket, i andra fall vet vi ej hur det ser ut. Förutom ojämställdhet och ojämlikhet överlag kommer detta avsnitt att peka ut tre huvudsakliga grupper med sämre förutsättningar: Personer med utomlands bakgrund, HBT-personer och personer med funktionsnedsättning. Innan vi går vidare med analysen ges här en kort övergripande foto av dessa grupper. Också åldersmässigt skiljer det sig åt Detta skänker olika kommuner inom Halland delvis annorlunda utmaningar. Danmark och Syrien. Till detta kommer den stora immigrantvågen från Syrien och Afghanistan. Olika grupper av utomlands födda skiljer sig åt betydligt utifrån hur länge de varit i Sverige, enligt samma rapport.Leave a comment

Your email address will not be published.