Psykologen: Så gör du slut på ett bra sätt

Man en av 40 ge raggningsrepliker

Talängslan Talängslan Många studenter tycker att det är nervöst med muntliga presentationer, redovisningar eller att yttra sig på seminarier. För en del studenter är detta ett stort bekymmer som skapar mycket obehag och oro. Då kan vi prata om talängslan. Här får du kortfattad information om vad talängslan är och tips på olika strategier för hur du kan hjälpa dig själv. Tycker du att du har så svårt att tala inför grupp att det hindrar dig i dina studier eller i din vardag? Då kan du anmäla dig till studenthälsan Våga tala-kurs. Läs mer under workshoppar och aktiviteter.

Sjukdom/tillstånd

Är du trött på att vara din egen värsta fiende? Längtar du postumt att få känna en inre lugn och tillfredsställelse med vem du är och vad du gör? Din intresseanmälan förpliktigar inte till ett köp. Den ger dig möjlighet att få fakta och erbjudanden som rör kursen. Vill du veta mer om kursen? Fortsätt att scrolla! Självmedkänsla i tre kliv Självmedkänsla ett, två, tre är ett strukturerat träningsprogram avsett för dig som är allt för självkritisk och som saknar efter att känna dig nöjd tillsammans dig själv och livet. Kursen utgör av tre steg som tillsammans bildar det fundament som du behöver förut att bygga upp din inre försäkran och finna sann livsglädje. Våga bliva din bästa vän!

Hur avslutar man en färsk relation?

Minskad impulskontroll, irritabilitet, benägenhet för aggressionsutbrott, missmod, oro, sömnsvårigheter och kognitiva förändringar kan vara sjukdomstecken under denna fas. Inom den tidiga fasen kan mycket små förändringar inom förmågan att samordna rörelser koordinationen samt enstaka ofrivilliga rörelser visa sig. Kognitiva nedsättningar kan göra att man blir mer lättirriterad och börjar få besvärligt att lösa problem, organisera vardagsrutiner, administrera nya situationer och fatta beslut. Missmod, med självmordstankar och ångest, oro därtill apati kan förekomma. Lindriga former bruten tvångsmässigt beteende kan utvecklas. Allvarliga psykiatriska symtom som vid psykos förekommer skada är ovanligt.

Vårdprogram prostatacancer

Färdigheter som hjälp vid känsloreglering Page Content I den här delen får ni information om olika färdigheter och ni kan träna dig i att begagna dem. I olika situationer behövs annorlunda färdigheter. Hur stark en känsla är inverkar bland annat på vilka färdigheter som det är bra att begagna eller som man kan använda inom respektive situation. Det viktigaste är att pröva den färdighet som passar respektive situation beroende på hurdan situation det är fråga om och hur bärkraftig känslan är. Du kan bedöma känslans styrka på en skala från 0— När du bedömer att känslans bekräfta är cirka 70—, skulle du antagligen ha nytta att pröva färdigheter inom ångesttolerans, dvs. Vid mindre starka emotioner kan du utnyttja färdigheter i känsloreglering och interaktion. När ditt känsloläge är någorlunda neutralt, är det bra att använda sig av färdigheter i avsiktlig närvaro. Ofta behöver man utnyttja flertal olika färdigheter i en serie.Leave a comment

Your email address will not be published.