Ekonomisk självständighet skyddar Ana mot våldet

Möt kvinnor på internet innovation

Läs vår integritetspolicy här. Alla har inte relationer i par om två personer. Vissa är fler än två. Så här kan icke-monogama relationer se ut. Relationer kan se ut på många olika sätt beroende på vad de inblandade kommit överens om. Vissa vill ha flera parallella sexuella relationer som är oberoende av varandra, andra väljer relationer som inkluderar både kärlek och sex till några personer. Andra trivs med och vill leva i en tvåsam monogam relation och lockas inte alls av tanken på fler inblandade. Problemet är att parrelationer ofta anses vara det normala och det som alla antas sträva efter.

Normaliseringsprocessen

Ett kvalitativ studie om erfarenheter av samt reflektioner om sexualitet, relationer och nätet. Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv heja och rättigheter SRHR bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med 19 informanter, 9 män och 10 kvinnor, i åldrarna 16—31 år i Malmö. Informanterna inneha lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar, samt relativt god verbal och kommunikativ duglighet, även om det varierade inom gruppen. Totalt 15 av 19 informanter inneha en eller två föräldrar som är födda i ett annat land ännu Sverige. Resultaten visar sammanfattningsvis:. Unga tillsammans intellektuell funktionsnedsättning behöver en stärkt sex- och samlevnadsundervisning som är anpassad mot målgruppens behov och förutsättningar. Det är även viktigt med ett kunskapsbaserat preventiv och stödjande arbete för att bekämpa sexuell utsatthet och sexuella kränkningar, både på och utanför internet. Vidare behövs mer kunskap om hedersrelaterade normer försåvitt sexualitet och funktionsnedsättning, för att befästa sexuell och reproduktiv hälsa och jämställdhet i gruppen.

Flersamma relationer

Att utsättas för våld orsakar stora skador på en människa, oavsett om det utförs med ord och beteenden, alternativt med knytnävar. När ordet våld används i den här texten syftar det till alla former av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Det är den så kallade normaliseringsprocessen såsom gör att våldet kan fortgå inom förhållandet. I ett kärleksförhållande som är fritt från våld ses det såsom normalt att det inte förekommer våld.

Möt kvinnor på internet idag geslachtspaar

Inbjudan

Inom mötet med Ana hör vi hurdan fattigdom och traditionella könsroller påverkar livet för människorna som bor där. We Effect är en biståndsorganisation som arbetar för att förändra människors liv. Målet är att människor ska bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdom.Leave a comment

Your email address will not be published.