Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet

Möt kvinnorna från uppdrag boston

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Personuppgiftspolicy

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar gällande demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja all barns utveckling och lärande samt ett livslång lust att lära. Utbildningen skall också förmedla och förankra respekt förut de mänskliga rättigheterna och de basal demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en såsom verkar inom förskolan ska främja anseende för människolivets okränkbarhet, individens frihet samt integritet, alla människors lika värde, rättigheter mellan kvinnor och män, flickor samt pojkar, samt solidaritet mellan människor. Ingenting barn ska i förskolan bli naken för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk egendom, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, erotisk läggning eller ålder, hos barnet alternativt någon som barnet har anknytning mot, eller för annan kränkande behandling. All sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former samt lägga grunden till ett växande engagemang och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och förut en hållbar utveckling — såväl finansiell och social som miljömässig.

Kan vara brott att dela fantasier

Mejl Skådespelaren Armie Hammer, 34, har dom senaste dagarna fått massiv kritik postumt att skärmdumpar på meddelanden han påstås ha skickat har spridits i sociala medier. Suzann Larsdotter är auktoriserad socionom, terapeut och sexolog. Hon menar att det är ganska sällsynt att hava kannibaliska fantasier, enligt forskningen.

Cinema plan

Smärtsamma misstak, skada rika läredomar. Försök av dejtingsidor; Förslag Trix vilket bara är förut dom rika. Bara ihop ihop familjerna, Genast är det grimas mamma såsom pushar jag att gå in gällande dejtingsidor samt efterfölja nciz.

Att fastna vid en person eller relation och ha svårt att gå vidareLeave a comment

Your email address will not be published.