Stöd till dig som är våldsutsatt anhörig eller våldsutövare

Att lära känna kvinnor jungs

Varför är ni så arga för? Vi lever ju i ett modernt samhälle, tjejerna har det minst lika bra som killarna! Och kvinnor slåss faktiskt också. Det är uttalanden som kan vara svåra att svara på, även för folk som är övertygade feminister. Här är lite hjälp på vägen.

RISKERAR DU ATT UTÖVA VÅLD?

Förut ett år sedan, under prästadömets allmänna möte på generalkonferensen, talade biskop Gérald Caussé till kyrkans män och beskrev hur aronska och melkisedekska prästadömsbärare är oskiljaktiga partners i att åstadkomma frälsningsarbetet. Deras gemensamma tjänande stärker kyrkan samt får till stånd en djupare omvändelse och hängivenhet i våra unga mäns hjärtan när de inser hur värdefullt deras bidrag är och hur storslaget det här verket är. I dag vill jag att mitt tal skall vara en motsvarighet till det budskapet när jag talar om kyrkans unga kvinnor, som behövs lika mycket samt är helt nödvändiga för att alstra Herrens verk i deras familjer samt i hans kyrka.

Demokrati och inkludering i Coronas tid, panelsamtal 15 oktober 2020.

Sekundär meny

Våld är aldrig den våldsutsattas fel samt våld är mycket vanligare än dom flesta tror. Att leva ett leva utan rädsla, hot och våld av närstående är en mänsklig rättighet. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att beskydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinns och barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att få hjälp av kommunen oberoende vilken typ av våldsutsatthet du lever tillsammans, vilket innebär att oberoende av försåvitt du har gjort en polisanmälan alternativt inte, eller om våldet är bruten sådan art att en person kan straffas för det i domstol alternativt inte, så har du rätt att få stöd och hjälp av socialtjänsten i din kommun. Stödåtgärder ska anpassas efter varje enskild persons situation samt förutsättningar, och kan innefatta sådant såsom rådgivning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, finansiell hjälp, stöd under rättsprocessen, stöd inom kontakten med myndigheter, eller stöd inom föräldrarollen. Det är aldrig en alldaglig situation att utsättas för våld bruten en person du har eller inneha haft en nära relation till. Dessutom om du lever i en förhållande eller befinner dig i en belägenhet som är destruktiv finns det flera olika anledningar till att man likväl väljer att stanna, eller helt lätt inte har möjlighet att lämna. Det kan handla om en alltför bamse rädsla för reaktioner, att du lever med omfattande kontroll, att det finns positiva delar i relationen, att ni är beroende av personen ekonomiskt alternativt för din dagliga livsföring, att det finns gemensamma barn eller husdjur, att du älskar personen. Det är angeläget att komma ihåg att det aldrig är ditt fel.Leave a comment

Your email address will not be published.