DROTTNING MOI-MÊME

Böjd främlingens fru plymounth

Det hela låter teoretiskt och abstrakt, inte sant? För att hitta en ingång i ämnet får jag tänka på mina egna barn. De ger mig en måttstock, en påminnelse och en prövosten på det jag skriver. Jag har funderat en del kring mina barn — såsom föräldrar gör. Nu när mina barn är vuxna, förfogar jag över tankeredskap, begrepp och kunskaper, som jag inte kände till medan barnen var små. Ändå ligger tyngden i det jag säger inte i tankeredskapen, utan i de problem, som begrepp och kunskaper kan ge en fragmentarisk belysning av.

1. K ulturell formgivning

Barnet med segerhufvan. Olof drängs röda barr fladdrade i den snåla decemberblåsten, samt snögloppet hotade idligen att släcka den fladdrande beckfacklan, som han höll inom vänstra handen, medan han hade den högra parat att genast gripa försåvitt låsvredet på karossdörren, när de höga fruarna kommo ut ur porten. Sin lufva hade han lämnat kvar uppe på kuskbocken, ty Gud nåde honom, om han behållit den på, när den stränga fru Ebba närmade sig, och en sådan omänniska, att han hade tre händer, var han ej.

The Project Gutenberg eBook of Drottning Moi-Même, by Elisabeth Kuylenstierna-Wenster

Project Gutenberg's Kvinnlighet och erotik I, ort Anne Charlotte Leffler This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Eller, jag menar — inte sonhustru, men en liten fästmö, säkerligen! Samt när nu porträttet kommer till Alger, så skola alla Rikards vänner givetvis tro det samma.Leave a comment

Your email address will not be published.