Barnets autism är tungt för föräldrarna – ”Ett barn är ändå alltid en gåva”

En man missnöjd och en rullete

Tittar vi på alla faktorer samtidigt blir resultatet tydligt. Allra nöjdast med livet, sin ekonomi, tid till nöjen och relationer är sammanboende utan barn. Under ställdes frågor om hur nöjd man är med olika aspekter av ens liv. Frågorna ställdes inom hela EU och analysen bygger på undersökningen gjord i Sverige. Faktorerna ekonomi, tid till fritid och nöjen samt relationer finns med i analysen. Ingår gör de i befolkningen som är mellan år gamla och som har bra eller mycket bra självskattad hälsa. Vi har även uteslutit personer som lever i allvarlig materiell fattigdom, eftersom ekonomiska svårigheter såväl som hälsoproblem kan påverka hur nöjd man är med olika aspekter i livet. Med hemmavarande barn menas i den här analysen barn under 18 år.

Autism­­symptomen syntes redan i bebisåldern

Skada ofta är barn inte lika bringa med sina tankar och känslor såsom innan. Den här texten riktar sig till dig som är vuxen. All barn är unika och utvecklas annorlunda.

Utvecklingen går olika fort i perioder

Avskiljande Ensamhet Frivillig ensamhet kan vara duktig på många sätt. Ofrivillig ensamhet däremot kan påverka stressystemet i kroppen samt leda till både fysisk och mental ohälsa. Vissa känner sig ensamma ehuru de är omgivna av människor, skada saknar de djupare kontakterna. Andra kan ha en överdriven rädsla att befinna ensamma. Alla människor har behov bruten ensamhet ibland. Att vara ensam kan vara väldigt återhämtande. Många upplever att man i ensamheten ges tid att reflektera och få spretiga tankar gällande plats. Andra uppger att de känner ro. Ytterligare andra beskriver frihetskänslan inom att inte behöva ta hänsyn mot någon annans behov, utan ha möjligheten att göra precis vad man vill med sin tid.Leave a comment

Your email address will not be published.