Jämställdhet

Enda flicka vill anta radio

Respekt för min kropp och andras var temat på en föreläsning där Virve Savoila fick högstadieelever i Lovisa att tänka lite extra på vilka förväntningar som ställs på flickor och pojkar. Niondeklassarna sitter på golvet i gymnasiets gymnastiksal. De följer med hur Virve Savoila med hjälp av en visuell presentation berättar om vad normer går ut på och hur de påverkar oss alla. För att beskriva hur normer fungerar pratar Savoila om femininitet och maskulinitet utgående från en fiktiv pojk- och flickbok. Pojkar ska vara gränslösa, alltså ta mycket plats och alltid tänka på sex.

Vaccinera dig helst innan du har haft sex med någon annan

Detta val innebär att du inte tittar regionalt innehåll och viktig information såsom gäller just din region. Vi använder Talande webb. Det är ett redskap för uppläsning av text. Läs mer här. Från och med hösten ingår vaccination mot hpv i  det allmänna vaccinationsprogrammet  för både pojkar och flickor. Fordom har det endast gällt för tjejer. HPV är ett mycket vanligt smittämne. Det sprids från person till individ genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till föredöme genom sex. Här kan du studera mer om HPV.

Enda flicka vill schaffhausen

Världen är inte jämställd

Telefontider under jul- nyår- och trettondagshelgen: december: Telefonen öppen kl och kl december: Stängt december: Telefonen öppen kl samt kl 31 december- 3 januari: Stängt 5 januari: Telefonen öppen 6 januari: Stängt. Jämställdhet betyder jämlikhet mellan tjejer och pojkar — och mellan kvinns och män. Det handlar om detsamma villkor, rättigheter och möjligheter att anpassa samhället och sitt eget liv, oavsett kön. Över hela världen blir tjejer diskriminerade och utsatta. De får ideligen mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste eftersom börja tidigt — från dag en. Vi arbetar för att alla avkomma ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön.

Så arbetar vi för jämställdhet

Är jag kille eller tjej? Vad är könsidentitet? När borde jag veta absolut om jag är tjej eller frank eller något annat? Hänger sexuell böjelse ihop med trans? Vad innebär ett transprocess i Finland? Hur går det till steg-för-steg? Vad betyder juridiskt kön? Hur opereras transkönade?Leave a comment

Your email address will not be published.