Att prata om sex i terapi

Möt människorna omkring finska

En del känner ingen sexlust och vill inte ha sex. Andra känner sexlust men vill inte ha sex. Vissa kallar sig då för asexuella. Det kan kännas som att alla runt omkring en utgår från att alla vill ha sex. Men så behöver det inte vara. Du bestämmer alltid själv om du vill eller inte vill ha sex. Vad är asexualitet? Asexualitet innebär att man inte känner sig attraherad av andra eller inte känner sig intresserad av att ha sex.

Vad tyckte du om den här texten?

Normer är mer eller mindre osynliga förväntningar, oskrivna regler och outtalade krav försåvitt hur man ska vara och agn sig. De flesta vet vilka normer som gäller och följer dem förut det mesta — ofta utan att tänka på det. Normer påverkar vad vi gör, tycker och tänker. Försåvitt man bryter en norm kan hane känna att man behöver förklara alternativt försvara sig.

Sexlust kan göra så att du blir kåt

Den kan också starta i kroppen, igenom vibrationer, beröring och smekningar. Det är mycket som är njutningsfullt och kan väcka sexlust. Olika händelser och situationer kan kännas på olika sätt. Något kan vara kittlande skönt, sprida en välbehag, kännas sensuellt eller göra dej kåt. Njutning behöver inte vara erotisk, men njutning och sexlust hänger ideligen ihop. Något som du inte alls tänkt dig ska vara sexuellt kan bli det. Att till exempel angå vid varandras hår kan vara gosigt och skönt men kan också befinna upphetsande Du kan njuta av annorlunda saker vid olika tillfällen och tillsammans olika personer. Sexlusten varierar Sexlusten varierar De allra flesta föds med förmågan att känna lust och upphetsning. Hos en del upptar sex en bamse del av livet, för andra är det inte lika viktigt.

Sexlusten varierar

Nationella nätverket Pediatrisk psykologi Att prata försåvitt sex i terapi Varför ska psykologer prata om sex med sina patienter? Jo, för att det kan existens ett stort behov hos patienten. Forskning visar att just psykologer är ett bland de mest lämpade att bringa dessa samtal. Relevans för primärvården Såsom psykologer inom primärvården möter vi ett stor mängd pa- tienter med ett stor bredd i psykiskt mående. Flera av de patienter som kommer mot oss har aldrig tidigare varit hos en psykolog och gått i psykoterapi. Detta sammantaget ställer höga krav gällande oss som psykologer; att få patienten att känna sig trygg, att inte bomma komorbiditeter, att differentialdiagnostisera, och att fråga om allt som kan vara bruten betydelse för patientens psykiska mående. Vi får genom utbildning och erfarenhet ett hög kompetens i att hitta var patients individuella lidande, och vi är oftast mycket bra på att höja det allra mest känsliga och privata. Tyvärr tycks ämnet sex ha ett slags särställning, och många psykologer undviker helst att lyfta det med avta patienter.

Möt människorna omkring dig om hivdating

Tipsa & dela artikeln

Asexualitet Asexualitet Lusten att ha sex är olika för olika personer. En andel känner ingen sexlust och vill ej ha sex. Andra känner sexlust skada vill inte ha sex.

Vad är asexualitet?

Det är mer ännu vad flera livsstilskriminella samlar gällande sig mirakel en bestämt leva. Hos socialtjänst, hos polisen, bevisligen hos Åklagarmyndigheten likaså. Vad utför vi. Magnus Nilsson inneha allena gripit Hassan tillsammans ett snodd automobil. Skada han släpptes postumt hearing.Leave a comment

Your email address will not be published.