Kämpar mot gängrekrytering av unga

Möt ungdomar i Göteborg italiensk

Ladda ner slutrapporten MVP är ett skolbaserat utbildningsprogram med syftet att förebygga våld. Där utvalda elever i årskurs 9 får handledning för att möta alla elever i årskurs 6 och hålla i elva läropass under ett läsår. Under passen får deltagarna reflektera kring normer kopplade till våldsanvändning och hur de kan agera mot olika former av kränkande behandling i sin vardag. Målsättningarna är att nå konsensus kring att våld tar sig olika uttryck och att öka elevernas benägenhet att ingripa till förmån för utsatta.

Är du i en schysst relation?

Det är dock ett fåtal unga såsom står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. Unga utsatta för fraktur Utsatta för brott Självrapporterad utsatthet förut olika typer av brott bland elever i årskurs 9. Källa: Skolundersökningen försåvitt brott Skolundersökningen om brott  visar att nästan hälften 48 procent bruten eleverna uppger att de utsatts förut stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är något mindre än , då nästan 51 procent uppgav att de utsatts, skada är åter igen på samma grad som Tjejer och killar uppger utsatthet för brott i ungefär detsamma stor utsträckning, men strukturen skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Svenskfödda elever med två utrikesfödda föräldrar uppger utsatthet för brott i större extension än dels svenskfödda med minst ett svenskfödd förälder, dels utrikesfödda elever. Störst andel utsatta finns bland elever tillsammans skilda eller separerade föräldrar samt bland elever med svaga ekonomiska resurser.

Kategorier

Niklas Svensson, biträdande lokalpolisområdeschef i Storgöteborg söder, tillsammans med polisinspektör Henrik Jagerstål. Det är bland annat i Västra Frölunda, Askim och Mölndal som gängen är aktiva. Och det pågår en bestående rekrytering av ungdomar. De har ganska bra koll på vilka som är nyfikna och rekryteringsbara, säger polisinspektör och områdespolis Henrik Jagerstål. Hittills i år har polisen i Storgöteborg syd gjort omkring hundra hembesök hos barn och ungdomar — såsom en del i arbetet att avstyra framtida kriminalitet. Vi försöker fånga opp ungdomar där vi känner en bävan att det kan gå den vägen. Vi pratar om läget i området, hur det ser ut och hurdan man blir rekryterad och följderna tillsammans en brottslig bana, säger Jagerstål. Polisens förfarande har mötts av kritik i design av en anmälan till Justitieombudsmannen, Ja. I anmälan står det bland övrigt att polisen trakasserar unga och använder sig av skrämseltaktik.

Hemmasittarprojektet

Du tar dej an. Mig vet likaledes att det är exakt folk som inneha fått fajtas lite bonus markant såsom aldrig skänker opp. Det kommer att existens perioder gällande gymnasiet som ni kommer anse är enormt tuffa, emedan vill mig att ni kämpar. Bonus avsevärt samt tänker gällande dina avsikt såsom ni vill klara. Om det är en såsom kommer att klara avta avsikt inom framtiden bruka är det ni. Det tvekar jag ej ett sekund gällande. Det blev en magiskt avslut gällande våra tre år ihop, odla nöjd. All betyg är satta, dom skall blott skrivas mirakel efterträdande rynka. Genast är det ett rynka innestående mot sommarlovet, måndag samt tisdag är vanliga dagar därnäst är det aktiviteter onsdag samt torsdag samt därefter.Leave a comment

Your email address will not be published.