Res tryggt med Apollo

Person som en fcps

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vilka personuppgifter som samlas in Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss. Ändamål med personuppgiftsbehandlingen Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål. Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Vart ska du resa?

Försåvitt du behöver specialkost kan du kontakta oss vid bokningstillfället och få mer information hur det fungerar i utlandet. Vi kan inte garantera nötfria flygningar och nötter kan förekomma i maten och tas ombord av andra resande. Om du har luftburen nötallergi plikt du säga till vid incheckningen samt även ombord till kabinpersonalen. Om möjligheten finns informerar kabinpersonalen de övriga resande och ber dem att visa aktsamhet och inte öppna eventuellt medhavda nötprodukter under flygningen. Medicin mot nötallergi plikt tas med ombord i kabinen. Beakta att flygbolagen aldrig kan garantera ett nötfri flygning för de som lider av luftburen nötallergi.Leave a comment

Your email address will not be published.