Sysselsättningsstatistik

Var hittar man i Italien sexmissbrukare

Andel som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för misshandelvilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är på ungefär samma nivå somdå 3,5 procent utsattes. Under perioden — var trenden svagt nedåtgående, men de senaste fyra åren syns en svagt uppåtgående trend. Det är 0,7 procent av befolkningen 16—84 år som uppger att de utsattes för allvarlig misshandelvilket skulle motsvara cirka 58  personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Andelen är på samma nivå som både och

Sammanfattning

Bestyr om stroke finns också i våra årliga rapporter med statistik om sjukdomar och symtom i specialistvård och dödsorsaker. Statistikdatabas för egna sammanställningar I  statistikdatabasen om stroke  kan du själv avskilja upp statistiken på olika sätt därtill ta fram tabeller. Beställa anpassad statistik Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer alternativt statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov. Beställa data för forskning Här hittar du information om hurdan du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild examination. Källor till statistiken Statistiken om slaganfall grundar sig på patientregistret och dödsorsaksregistret. Det här ingår i statistiken Statistiken om stroke inkluderar dödlighet och insjuknande i stroke, både hjärninfarkt och hjärnblödning, hos kvinnor och män över 20 år. Statistikens kvalitet Generellt sett är statistiken om stroke av god kvalitet och bortfallet är litet. Kvaliteten samt bortfallet beror på kvaliteten och bortfallet i statistikens källor, det vill anföra patientregistret och dödsorsaksregistret.

De allra flesta som dör är 80 år eller äldre

Sveriges officiella statistik Det är inte särskilt vanligt att personer yngre än 65 år avlider i Sverige, men det finns skillnader mellan könen. Bara 10 procent av alla kvinnor som avled under var 65 år eller yngre. Motsvarande andel för männen var 15 procent. Av de som avled varenda barn under 18 år. Hälften bruten dem var barn som dog mirakel sitt första levnadsår. Det kallas förut spädbarnsdödlighet. Spädbarnsdödlighet i Sverige I Sverige har spädbarnsdödligheten varit ganska oförändrad mirakel de senaste tio åren. Under handlade det om barn som dog framför sin ettårsdag. Det motsvarar 2,07 avliva på 1 födda barn.

Könsfördelning

Mängd invånare: 60 Huvudstad: Rom Befolkning Lågt födelsetal och åldrande befolkning har blivit ett växande problem i Italien. Landsbygd har EU:s äldsta befolkning och en av världens lägsta födelsetal. Antalet bortgång överstiger varje år antalet födslar. Att befolkningen ändå har vuxit beror gällande ett överskott av invandring. Även icke-katolska samfund kan få statligt stöd försåvitt de registrerar sig. Omkring tre fjärdedelar av italienarna räknar sig som katoliker, men under de senaste årtiondena inneha italienarna blivit alltmer sekulariserade. Italiens baner.

Statistikpublikationer

Asien Oceanien Resultaten i rapporten baseras gällande olika källor och analyser, och eftersom presenteras resultatet inte genomgående utifrån dessa redovisningsgrupper. Dessutom kan antalet personer av vissa födelseregioner ibland vara för futtig för att visa ett tydligt konklusion. I rapporten används begreppet utrikes födda i de fall som samtliga folk födda utomlands klassificeras i en heterogen grupp.Leave a comment

Your email address will not be published.